Όροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης (Όροί χρήσης) μαζί με τις πολιτικές και τις σημειώσεις που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, ορίστε τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, chelsom.co.ukΙστοσελίδα) είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης και ότι συμφωνείτε να τους συμμορφώνεστε. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να αποφύγετε τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

Σχετικα με εμας

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από την Chelsom Limited (we or us). Η Chelsom Limited είναι εγγεγραμμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με τον αριθμό εταιρείας 00626933 και έχει την έδρα μας και την κύρια διεύθυνση συναλλαγών μας στο Heritage House, Clifton Road, Blackpool, FY4 4QA. Ο ΑΦΜ μας είναι 153 708270 GB.

Σχετικά με εσένα

Αυτός ο ιστότοπος απευθύνεται σε επιχειρηματικούς χρήστες και όχι σε μεμονωμένους καταναλωτές. δημιουργώντας έναν λογαριασμό μαζί μας, δηλώνετε ότι ενεργείτε υπό επιχειρηματική ιδιότητα και όχι ως μεμονωμένος καταναλωτής και είστε δεόντως εξουσιοδοτημένοι να το κάνετε για λογαριασμό της επιχείρησής σας.

Πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο

Είστε υπεύθυνοι να κάνετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Παρόλο που επιδιώκουμε να διατηρήσουμε αυτή την Ιστοσελίδα σε λειτουργία και να λειτουργεί ομαλά, δεν θα φέρουμε ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου εάν για οποιονδήποτε λόγο αυτή η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στον Ιστότοπο χωρίς προειδοποίηση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν για οποιονδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη για οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Η πρόσβαση σε ορισμένα μέρη αυτού του ιστότοπου μπορεί να δεσμευτεί για χρήστες που έχουν εγγραφεί σε εμάς.

Εάν εγγραφείτε σε εμάς, θα σας εκδοθεί ή θα σας ζητηθεί να επιλέξετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης (Λεπτομέρειες πρόσβασης) ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας. Πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτά τα Στοιχεία Πρόσβασης ως εμπιστευτικά και δεν πρέπει να τα αποκαλύπτετε σε κανένα τρίτο μέρος.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο ή χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Πρόσβασης. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά με τη χρήση, τη διανομή, την αποκάλυψη ή τη διαχείριση των Στοιχείων Πρόσβασής σας από εσάς.

Πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως εγγράφως για οποιαδήποτε πραγματική ή ύποπτη απώλεια, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Στοιχείων Πρόσβασής σας.

Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιαδήποτε Στοιχεία Πρόσβασης, είτε τα επιλέξατε είτε τα έχουμε εκχωρήσει, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης ή ως απάντηση σε οποιαδήποτε απειλή ή αντιληπτή ρίσκο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Χρήση αυτής της Ιστοσελίδας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο:

(α) με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο, κανονισμό ή κώδικα πρακτικής·

(β) με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος ή έχει οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα·

(γ) με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας·

(δ) να μεταδώσει ή να εξασφαλίσει την αποστολή οποιουδήποτε ανεπιθύμητου ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού ή διαφημιστικού υλικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παρόμοιας παρότρυνσης· και/ή

(ε) εν γνώσει της μετάδοσης δεδομένων, αποστολής ή αποστολής οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, λογικές ή ωρολογιακές βόμβες, καταγραφείς πληκτρολόγησης, spyware, adware ή άλλα τεχνολογικά επιβλαβή προγράμματα, δεδομένα ή κώδικα.

Συμφωνείτε επίσης:

(α) να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε, αντιγράψετε ή μεταπωλήσετε οποιοδήποτε μέρος αυτού του ιστότοπου κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης. και

(β) να μην έχει πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, να μην παρεμβαίνει, να βλάπτει ή να διακόπτει:

(i) οποιοδήποτε μέρος αυτού του ιστότοπου·

(ii) οποιονδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο στο οποίο είναι αποθηκευμένος αυτός ο ιστότοπος·

(iii) οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παροχή αυτής της Ιστοσελίδας, και/ή

(iv) οποιονδήποτε εξοπλισμό, δίκτυο ή λογισμικό που ανήκει ή χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η πραγματοποίηση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης πράξης σε σχέση με εργασία στην οποία υφίστανται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να οδηγήσει σε αστική αξίωση αποζημίωσης ή/και ποινική δίωξη.

Η Chelsom είναι ο κάτοχος ή ο κάτοχος άδειας όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτόν τον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της «εμφάνισης και αίσθησης», του σχεδιασμού και της διάταξης του ιστότοπου), σε οποιουσδήποτε καταλόγους που σας παρέχονται από ή για λογαριασμό της Chelsom (το Κατάλογοι) και στο υλικό και τα σχέδια προϊόντων που δημοσιεύονται σε ή σε αυτά (μαζί το Υλικά). Αυτά τα έργα προστατεύονται από νόμους και συνθήκες πνευματικών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Τα δικαιώματα σχεδίασης ισχύουν σύμφωνα με το αγγλικό και το κοινοτικό δίκαιο σε διάφορα σχέδια προϊόντων που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο και στους Καταλόγους και αυτά τα δικαιώματα κατοχυρώνονται στην Chelsom (είτε ως ιδιοκτήτης είτε βάσει άδειας). Όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται.

Η ιδιότητά μας (και των αναγνωρισμένων συντελεστών) ως συγγραφέας του Υλικού πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε ή να αλλοιώσετε τυχόν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλες ιδιόκτητες ή νομικές ειδοποιήσεις που περιέχονται ή παρέχονται με τα Υλικά.

Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε το σύνολο ή μέρος του Υλικού, εκτός από το ότι μπορείτε, μόνο για προσωπική σας αναφορά:

Μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή άλλων εντός του οργανισμού σας σε υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή στους Καταλόγους.

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι οποιοδήποτε άτομο στο οποίο έχετε δείξει υλικό από αυτόν τον Ιστότοπο ή τους Καταλόγους γνωρίζει αυτούς τους Όρους Χρήσης και χρησιμοποιεί τέτοιο υλικό μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος του Υλικού πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της δημιουργίας σχεδίων προϊόντων που εμφανίζονται στον Ιστότοπό μας ή στους Καταλόγους μας, για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε άδεια από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

Δεν πρέπει να τροποποιήσετε τα έντυπα ή ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε Υλικού που έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος των Υλικών ή χρησιμοποιήσετε σχέδια προϊόντων που εμφανίζονται στον Ιστότοπό μας ή στους Καταλόγους μας, κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τα Υλικά θα παύσει αμέσως και ενδέχεται να τερματίσουμε λογαριασμός μαζί μας με άμεση ισχύ. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα των Υλικών που έχετε δημιουργήσει.

Εξάρτηση από πληροφορίες

Ενώ προσπαθούμε να διατηρούμε τις πληροφορίες σε αυτόν τον Ιστότοπο και στους Καταλόγους μας ενημερωμένες και σωστές, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Ως εκ τούτου, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη και ευθύνη που απορρέει από οποιαδήποτε εξάρτηση από οποιονδήποτε επισκέπτη σε αυτόν τον Ιστότοπο, από οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο παρέχεται ένας Κατάλογος ή από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε προϊόντα που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή στους Καταλόγους μας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στη σελίδα «Επικοινωνήστε μαζί μας». Η πώληση οποιωνδήποτε προϊόντων που εμφανίζονται στον Ιστότοπό μας ή στους Καταλόγους μας υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης της Chelsom όπως παρέχονται από την Chelsom κατά καιρούς.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, τυχόν σχέδια, φωτογραφίες ή άλλες εικόνες, περιγραφικά στοιχεία ή διαφημίσεις που παράγονται από την Chelsom και εικόνες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο ή στους Καταλόγους έχουν αποκλειστικό σκοπό να δώσουν μια κατά προσέγγιση ιδέα των προϊόντων που παρέχουμε. Δεν θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε σύμβασης ή συμφωνίας για την αγορά προϊόντων μεταξύ της Chelsom και οποιουδήποτε μέρους ούτε έχουν συμβατική ισχύ.

Η ευθύνη μας

Το Υλικό και οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιέχονται σε αυτά παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή έγκριση και, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, χωρίς εγγύηση, αντιπροσώπευση, όρο ή διαβεβαίωση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό οποιαδήποτε εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμη, αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα). Οποιαδήποτε εξάρτηση από αυτές τις πληροφορίες και περιεχόμενο είναι αυστηρά με δική σας ευθύνη.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποκλείουμε ρητά κάθε ευθύνη για:

(α) οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή κόστος, είτε άμεσο είτε έμμεσο, που προέκυψε ή υποστείς σε σχέση με τα Υλικά ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιαδήποτε καθαρή οικονομική απώλεια·

(β) οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στο υλικό, τα δεδομένα ή τις πληροφορίες σας·

(γ) το περιεχόμενο, τις πληροφορίες και το υλικό που δημοσιεύονται ή διατίθενται στον Ιστότοπό μας ή στους Καταλόγους μας.

(δ) τυχόν ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο· και/ή

(ε) οποιαδήποτε απώλεια οποιασδήποτε επιχείρησής σας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, απώλειας εσόδων ή εσόδων, απώλειας επιχειρήσεων, απώλειας κερδών ή συμβολαίων, απώλειας αναμενόμενης αποταμίευσης, απώλειας δεδομένων ή απώλειας χρόνου διαχείρισης ή γραφείου.

Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλειά μας, ούτε την ευθύνη μας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Η ασφάλεια των επικοινωνιών που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) υπόκειται σε πολλούς παράγοντες εκτός του ελέγχου μας. Δεν εγγυόμαστε την ασφάλεια ή το απόρρητο οποιωνδήποτε ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δεν φέρουμε ευθύνη απέναντί ​​σας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της μετάδοσης τέτοιων επικοινωνιών.

 

Η Chelsom δεν φέρει καμία ευθύνη για την αδυναμία σας να συνδεθείτε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο που μπορεί να προκύψει από σφάλματα, σφάλματα ή προβλήματα που σχετίζονται με το υλικό, το λογισμικό, το δίκτυο ή την ασφάλεια του υπολογιστή σας ή με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου σας ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο πρόβλημα.

Λήξη

Εάν προσδιορίσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ότι υπήρξε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης, ενδέχεται να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνουμε κατάλληλη.

Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους Χρήσης ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα όλες ή οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

(α) άμεση, προσωρινή ή μόνιμη απόσυρση των Στοιχείων Πρόσβασής σας ή/και του δικαιώματος χρήσης του Ιστότοπου μας·

(β) έκδοση προειδοποίησης προς εσάς·

(γ) δικαστικές διαδικασίες εναντίον σας για επιστροφή όλων των δαπανών σε βάση αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εύλογων διοικητικών και νομικών εξόδων) που προκύπτουν από την παραβίαση των Όρων Χρήσης από εσάς·

(δ) περαιτέρω νομικές ενέργειες εναντίον σας·

(ε) η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών στις αρχές επιβολής του νόμου, όπως εύλογα θεωρούμε απαραίτητο.

Αποκλείουμε την ευθύνη για ενέργειες που λαμβάνονται ως απάντηση σε παραβιάσεις των Όρων Χρήσης. Οι απαντήσεις που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν είναι περιορισμένες και ενδέχεται να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εύλογα κρίνουμε κατάλληλη.

Πληροφορίες για εσάς και τις επισκέψεις σας σε αυτόν τον Ιστότοπο

Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας πολιτική απορρήτου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε σε μια τέτοια επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς είναι ακριβή.

Ιοί, hacking και άλλα αδικήματα

Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση αυτής της Ιστοσελίδας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, λογικές ή ωρολογιακές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος αυτός ο ιστότοπος ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένος σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν πρέπει να επιτεθείτε σε αυτόν τον Ιστότοπο μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας.

Με την παραβίαση αυτής της διάταξης, θα διαπράξατε ποινικό αδίκημα βάσει του νόμου περί κατάχρησης υπολογιστών του 1990. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο παύει αμέσως.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκαλούνται από επίθεση διανομής υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα υπολογιστή, δεδομένα ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας ή στη λήψη του υλικού που δημοσιεύτηκε σε αυτό ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο συνδέεται με αυτό.

Σύνδεση με αυτόν τον ιστότοπο

Εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε στην αρχική σελίδα του ιστότοπού μας, πρέπει πρώτα να λάβετε τη συγκατάθεσή μας, εκτός από το ότι μπορείτε να συνδεθείτε από τον Ιστότοπό μας σε ορισμένους από τους λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου παρέχεται μια τέτοια λειτουργία σύνδεσης στον Ιστότοπο. Εάν συμφωνούμε να συνδέσετε οποιαδήποτε σελίδα του ιστότοπού μας, πρέπει:

(α) να το κάνουμε με τρόπο που είναι δίκαιο και νόμιμο και δεν βλάπτει τη φήμη μας ή δεν το εκμεταλλεύεται·

(β) να μην δημιουργήσουμε σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο που να προτείνει οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, έγκρισης ή έγκρισης εκ μέρους μας, όπου δεν υπάρχει.

(γ) να μην δημιουργείτε σύνδεσμο από οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς.

Αυτός ο ιστότοπος δεν πρέπει να πλαισιώνεται σε κανέναν άλλο ιστότοπο, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος αυτού του ιστότοπου εκτός από την αρχική σελίδα (εκτός από την επιτρεπόμενη σύνδεση με ιστότοπους κοινωνικών μέσων). Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση υλικού σε αυτόν τον Ιστότοπο εκτός από αυτό που αναφέρεται παραπάνω, απευθυνθείτε στο αίτημά σας marketing@chelsom.co.uk.

Σύνδεσμοι από αυτόν τον ιστότοπο

Όπου αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών κοινωνικής δικτύωσης), αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για ενημέρωσή σας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πόρων και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτά ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους. Η χρήση τέτοιων ιστότοπων υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και εμφανίζονται σε αυτούς τους ιστότοπους.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε διαφωνία ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς ή το αντικείμενο ή τον σχηματισμό τους (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Τα αγγλικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει ή σχετίζεται με επίσκεψη σε αυτόν τον Ιστότοπο, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να ασκήσουμε δίωξη εναντίον σας για παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης στη χώρα διαμονής σας ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα.

Αλλαγές σε αυτούς τους Όρους Χρήσης

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, τροποποιώντας αυτήν τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λαμβάνετε υπόψη τυχόν αλλαγές που κάνουμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης ενδέχεται επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ειδοποιήσεις που δημοσιεύονται αλλού σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή οποιοδήποτε υλικό που εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας στο marketing@chelsom.co.uk.